Xe Fore Everest BKS 49A-53090 húc mạng vào xe tải đi cùng chiều .

Ngày 5/6 theo như ghi lại của người dân Xe Fore Everest 49A-53090 đâm liên hoàn một xe máy đi và xe tải đi cùng chiều.

Hình ảnh hiện trường được người dân ghi lại 49A-53090

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *