Xe Kia K3 73E-00170 tông hỏng cản trước.

Hiện tại nguyên và địa điểm chưa được cập nhật.

Hình ảnh được người dân gần đó ghi lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *