Xe BKS 30K-09708 đâm vào rào chắn vệ đường.

Xe BKS 30K-09708 đâm vào rào chắn vệ đường.

Hình ảnh được người dân ghi lại Xe 30K-09708
Hình ảnh đầu xe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *